Gedragscode referenties

Heeft u goede ervaringen met een ingeschreven professional? Deel deze dan op Eengoedeprofessional.nl! De volgende ‘spelregels’ zijn van toepassing:

 • U schrijft uw waardering geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Omschrijf uw ervaring in uw eigen woorden in het Nederlands. Gebruik in de open tekstvelden maximaal 100 woorden.
 • Gebruik uw eigen naam en vul een werkend e-mailadres in. Dit e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
 • Houd uw beschrijving fatsoenlijk. Het is niet toegestaan smaad of laster te plegen. Ook anderszins aanstootgevende taal wordt niet gepubliceerd.
 • Negatieve waarderingen zijn toegestaan te vermelden. Hierbij kan er echter geen gebruik gemaakt worden van de open tekstvelden.
 • Plaats uw waardering één keer. Herhalingen van dezelfde afzender worden niet geplaatst.
 • Waarderingen blijven vermeld zolang de professional is geregistreerd op de website.
 • Niet alle waarderingen worden vooraf gecontroleerd. Indien op basis van een klacht duidelijk wordt dat de gedragscode niet is nageleefd, kunnen waarderingen worden verwijderd.
 • Bij waarderingen die in strijd zijn met de wet (met name smaad en laster) kan het wettelijk verplicht zijn om contactgegevens (zoals uw IP-adres of e-mailadres) af te geven aan de benadeelde partij. Het moet dan voldoende aannemelijk zijn dat de wijze van waarderen tegen de wet is, er moet een reëel en zwaarwegend belang zijn bij afgifte en ook moet de kans op misbruik van de gegevens uitgesloten zijn.
 • ‘Eengoedeprofessional.nl’ gaat nooit zomaar over tot afgifte van persoonsgegevens aan derden.
 • Het is niet toegestaan in de waarderingen reclames te plaatsen en te verwijzen naar andere websites. Deze worden niet geplaatst.
 • Waarderingen mogen geen persoonlijke gegevens bevatten als persoonsnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, enzovoorts.
 • ‘Eengoedeprofessional.nl’ behoudt zich te allen tijde het recht voor uw waardering niet te plaatsen, zonder kennisgeving te verwijderen en de waarderingsmogelijkheden voor bepaalde professionals te sluiten.

Na het afronden van uw waardering ontvangt u een e-mail met daarin een link ter bevestiging van uw inzending. Na bevestiging wordt uw waardering opgenomen.

De betreffende gewaardeerde professional ontvangt ter informatie een mail van uw waardering.