Werkgebied

Gosens accountancy en Administraties
Leistraat 62A1
4818 NB Breda

0768896366
marcel@gosensfm.nl

Marcel Gosens

Locatie
Breda

Ik ben graag het bedrijfseconomische klankbord voor MKB ondernemers. U als MKB ondernemer vult het liefst uw agenda met de zaken waar u goed in bent en die uw onderneming verder brengen. U bent daarbij gebaat met een gezonde financiële basis. Als controller en adviseur sta ik MKB ondernemers bij in het creëren en onderhouden van een effectieve en gestructureerde financiële bedrijfsvoering.

Rapport